www.orval.sk

Stavebné práce... rekonštrukcia kúpelní a WC

Kontakt

Pavol Rusnák- "ORVAL"

kontakt

Ďanová 182

038 42 Pribovce-Martin

IČ: 35099160
DIČ: 1020083064
DIČ: DPH: SK1020083064

Konateľ firmy: Pavol Rusnák
Telefón: 0905 42 55 56
E-mail: pavol.rusnak@orval.sk.
   Web: www.orval.sk 

Bankové spojenie: č.u. 4017856495/7500 ČSOB

Osvedčenie 1

Osvedčenie 1

Živnostenský list o podnikaní

Osvedčenie 2

Osvedčenie 2

O registrácii a pridelení daňového identifikačného čisla.

Osvedčenie 3

Osvedčenie 3

O registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

Osvedčenie 4

Osvedčenie 4

O živnostenskom oprávnení sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb.

Úradný záznam

Úradný záznam

Úradný záznam o zmene obchodného mena

Úradný záznam

Úradný záznam

1. zmena trvalého bydliska

Úradný záznam

Úradný  záznam

2. zmena trvalého bydliska 

Prihlásenie